PAM - Pla D'acció Municipal

print pdf

Subvencions 2017 - PAM

       La Diputació de Tarragona, en el programa “Pla d’Acció Municipal" de l’anualitat 2017 (PAM), ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció de 155.924 € per l’execució del projecte anomenat “REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC. FASE III”.

Aquesta actuació consisteix en la reforma dels carrers Mossèn Llop, Ponent, Doctor Riu, Sant Magí i Travessera de Sant Magí i que consta bàsicament de la substitució de la xarxa d’abastament d’aigua potable, renovació dels paviments, soterrament dels creuaments de la xarxa d’enllumenat públic i altres treballs derivats de la reurbanització.

L’import total de l’actuació ascendeix a la quantitat de 251.686,15 €.

El termini aproximat per la finalització de les obres s’estima en 6 mesos des de la data de la licitació de les obres.

Subvencions 2017 - PAM

       La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la subvenció de 40.000 Euros dins el programa de despeses corrents del “Pla d’Acció Municipal", anualitat 2017.