Subvencions Diputació de Tarragona

print pdf

 

Subvencions any 2017

       La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció dins del seu programa per la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, la quantitat de 3.556,06 €, que es destinarà a la millora dels aparells de climatització del Consultori Mèdic.

       La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Vallmoll en el seu programa per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines), per import de 7.647,40 €, que aplicarem al cost del servei de socorrisme durant l’estiu a la piscina municipal.

Subvencions any 2016

       La Diputació de Tarragona, dins el programa  d’esports base i activitats esportives extraordinàries, ens ha concedit una subvenció per import de 1.113,86 €, que anirà destinada a sufragar les despeses de l’escola de futbol i altres activitats esportives i tornejos realitzats durant l’any 2016.

       La Diputació de Tarragona, dins dels programes d’activitats culturals als ajuntaments, ha concedit una subvenció  per import de 1.143,92 €, que aplicarem a diverses activitats culturals i tradicionals, que es duen a terme durant l’any 2016 a Vallmoll.

       La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció, dins del programa d’actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany, per import de 7.784 €, per sufragar les despeses de la contractació del servei de socorrisme a la piscina municipal durant aquest estiu.