Comptes generals i liquidacions

Trobareu tota la informació en el Portal de la Transparència:

https://www.seu-e.cat/ca/web/vallmoll/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica