Orígens històrics

 

VALLMOLL

El municipi de Vallmoll es troba a l’anomenat Camp de Tarragona, en la comarca administrativa de l'Alt Camp. Amb una extensió de 16, 68 km2, és situat entre els 1o13’ i els 1o17’ de longitud E i els 41o13’ i els 41o17' de latitud N, aproximadament. El seu perímetre aproximat és de 21,10 km. Al llarg d'aquest recorregut i des de l'entrada al terme del torrent de Vallmoll, confronta a l'est amb el terme de Nulles durant 5,1 km, al sud-est amb el de la Secuita (2,05 km), al sud amb el dels Garidells (0,85 km), al sud-oest amb el del Morell (0,2 km), a l'oest amb els del Rourell (2,25 km) i la Masó (1,9 km), al nord-oest i al nord amb el de Valls (8,1 km) i al nord-est amb el de Puigpelat (0,65 km). Cal tenir present que amb els municipis de la Masó, el Rourell i el Morell, la partió ve marcada totalment pel riu Francolí, mentre que amb els de la Secuita i Nulles hi actuen respectivament els torrents del Bogatell i de Vallmoll. Les distàncies extremes del terme són de 7,5 km de nord a sud i de 3,9 km d'est a oest.

El poble (amb 1702 habitants l’1 de gener de 2017) és situat a 161 metres sobre el nivell del mar i ha crescut al llarg de la història entre el castell i el camí de Tarragona a Valls. El nucli primitiu estava tancat per muralles i el seu perímetre el delimitarien, aproximadament, els següents carrers actuals: camí del Castell, carrer de mossèn Llop, avinguda de Catalunya, carrer de la Muralla, carrer de l'Església, portal de la Creu i raval de sant Miquel. Actualment, el castell de Vallmoll conserva encara el recinte perimetral, part de les torres que el flanquejaven i una espitllera de la muralla a la costa de mossèn Llop. Els primers assentaments històrics d'origen preromà que s'han localitzat a Vallmoll són els poblats ibèrics de Els Cogolls i Els Garràfols; en aquest últim s'hi descobrí una sitja, part de les muralles, fragments d'habitacions i sobretot ceràmica, descobriments molt valuosos. Pel que fa als romans també hem de dir que s'han trobat força descobertes interessants, entre les quals destaquen el sarcòfag-abeurador romà de ca Ballester, que actualment es troba al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, i també la vila romana, que està situada al costat del torrent de Vallmoll.

Tot i que en el terme s’han trobat restes iberes i romanes, hem de considerar que Vallmoll, com a assentament fix de població, data de finals del segle XI o començaments del XII, com queda confirmat en la carta-poble d’Espinavessa (de 1155). Des de 1178 trobem notícia de la baronia de Vallmoll, el senyor de la qual tingué jurisdicció, en moments determinats, sobre Puigpelat, Torrelles, la Quadra de l'Hospitalet, Nulles i Bràfim. Vallmoll ha estat un municipi tradicionalment agrícola, dedicat bàsicament als conreus de secà (les hectàrees dedicades al regadiu suposen més o menys el 15% del total conreat), bàsicament vinya, garrofer i fruita seca (ametlla i avellana). Durant uns quants anys va tenir, també, certa importància l'activitat avícola, com ho demostra l'existència d'algunes granges. Les activitats agropecuàries han esdevingut cada vegada més complementàries. La proximitat de Valls i de Reus fa que molts dels habitants treballin en les indústries d'aquests municipis i que es dediquin al camp com a activitat econòmica complementària. Tanmateix, durant els últims anys s'ha observat un augment considerable del sector serveis.

 Avui en dia, la principal activitat econòmica de Valmoll és la industrial, la promoció de la qual ha estat liderada per l’ajuntament. En virtut de diferents acords municipals i de la Generalitat, es van crear les zones industrials, destacant especialment, el polígon El Mas Vell (amb més de 50 hectàrees de sòl industrial) on s’hi han instal·lat indústries punteres en el sector alimentari (pa i derivats) i de la construcció (paviments i aïllants, etc), que donen feina directe a més de 500 persones, garantint nivells d’ocupació laboral òptims en el nostre poble, així com l’obtenció d’importants ingressos pel nostre municipi. Les petites i mitjanes industries i tallers locals s’ubiquen al polígon Camí del Molí, al costat del poble.

 Des d'un punt de vista lingüístic, el parlar de Vallmoll presenta les característiques generals del tarragoní.

*Imatge Edició digital: pg.65

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya