Bases de subvencions en matèria d’habitatge

L'any 2005 es van aprovar les bases que regulen les subvencions per la rehabilitació d'habitatges i millora urbanística del nucli antic de Vallmoll, les quals es van publicar al BOP de Tarragona núm. 3, de 4 de gener de 2006.