Noticies

29/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per al foment de l'ocupació local, convocatòria 2022. L’import concedit és de 9.500 €. Amb aquesta actuació s’ha contractat un peó de brigada per fer tasques de neteja i manteniment de vials i parcel·les del polígon...
Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria dels processos de selecció de quatre places de l' Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció , composició del tribunal, data de constitució del mateix, així com data de la prova de català. Data publicació: 26/09/2023 Termini per...
26/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Vallmoll per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’exercici 2023. L’import atorgat és de 10.000 €. Aquesta quantitat s'ha destinat a les...
26/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular en la convocatòria per aquest any 2023. L’import concedit és de 19.758,94 €. Les activitats objecte d’aquesta subvenció són les...
26/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per a personal de socorrisme a platges i a les piscines municipals per a l'exercici 2023. L’import concedit en concepte de servei de socorrisme és de 8.325,10 € i el de desfibril·ladors municipals és de 2.118,39 €.
26/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà. L’import concedit és de 30.000 €. L’Ajuntament ha realitzat l’adequació de l'accés a la zona verda adjacent a la muralla de Vallmoll – Fase...
22/09/2023
Projecte d’obres per la construcció de 30 nínxols dobles i ossari al cementiri municipal de Vallmoll.
28/08/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció nominativa per Enderroc casa entre mitgeres i adequació solar l’any 2022. L’import concedit és de 57.000 €. Amb aquesta actuació s’ha eliminat el risc de despreniment sobre via pública, dotant de més visibilitat l’accés...
11/08/2023 Esports
En breu comença una nova temporada de l’Escola de futbol. La previsió és crear 16 grups de les diferents categories, amb jugadors i jugadores dels 3 als 18 anys, i un equip humà de 20 persones, entre coordinador, entrenadors i entrenadores, ajudants i ajudantes. Els entrenaments començaran el dia 4...
06/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, en la convocatòria de l'any 2022. Amb aquesta subvenció s'han realitzat les següents actuacions: Dotació d'equipaments digitals, amb un...

Pàgines