Noticies

Avui ha sortit publicada la licitació per la concessió administrativa del servei de bar a la piscina municipal Al nostre Perfil del contractant hi trobareu tota la informació al respecte. Podeu presentar les sol·licituds a les oficines municipals. El termini de presentació d'ofertes finalitza el...
04/04/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció nominativa per fer la 1a fase Nínxols i ossera del cementiri municipal l’any 2023. L’import concedit és de 71.485,52 €. Amb aquesta actuació, iniciada al febrer de 2024, s’ha cobert una situació de poca capacitat del...
Expedient: 279/2024 Procediment: Seleccions de personal i provisions de llocs de treball Assumpte: Contractació de personal de brigada per substitució Per tal de cobrir una baixa laboral de peó especialista de la brigada municipal, atès que la borsa de treball existent està exhaurida, es fa públic...
12/03/2024 Subvencions
La Llar d'Infants L'Espígol disposa d'un circuit tancat d'aigua. Per aquest motiu, i d'acord amb el nou Reial Decret 487/2022, aplicable a partir del 2 de gener de 2023, cal fer un control molt acurat de la legionel·losi. L'Ajuntament de Vallmoll va encarregar la redacció del Pla Sanitari enfront...
12/03/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Vallmoll ha realitzat una reparació al dipòsit d'aigua situat a la cota 190, on s'hi han detectat unes esquerdes que provoquen fuites d'aigua. Aquesta actuació, que s'ha dut a terme aprofitant les tasques de neteja del dipòsit, es va dur a terme el mes de febrer de 2023. L'actuació...
12/03/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Vallmoll ha adquirit hipoclorit sòdic per garantir la qualitat de l'aigua de consum de boca. Aquest producte s'utilitza a la planta potabilitzadora d'aigua, que s'alimenta de l'aigua pretractada provinent de la unitat de filtració ja existent. L'aigua de sortida del reactor va a un...
12/03/2024 Subvencions
L’Ajuntament de Vallmoll realitza les analítiques d’aigua segons normativa (Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum). Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, mitjançant una...
12/03/2024 Subvencions
La brigada municipal ha reparat diverses avaries d’aigua a la xarxa d’aigua potable del poble, a l’avinguda Catalunya i al carrer Coronel Oller. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Vallmoll per import de 10.000...
Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria de dues places d'auxiliar de llar d’infants mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.
Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria de tres places d'educador/a de llar d’infants mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.

Pàgines