Noticies

Aprovació inicial acordada en Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2023.
Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de peó especialista d'instal·lacions esportives (exp. 20/2023).
13/01/2023 Subvencions
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 6.652,18 € com a compensació econòmica per retribuir càrrecs electes locals per a l’exercici 2022.
02/12/2022 Subvencions
La Diputacio de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Vallmoll per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria de l’any 2022. Amb aquesta subvenció es realitzaran les següents actuacions: Instal·lació d’autoconsum de 13,65kWp sobre la teulada de la llar d’infants “...
02/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, a realitzar durant l’any 2022. Aquesta subvenció ha facilitat realitzar diverses actuacions i activitats que han tingut molta...
02/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la subvenció de salut pública per generar entorns més resilents, segurs i saludables, per l’anualitat de 2022. Línia 1 Piscines.- Servei de socorrisme a la piscina municipal, per import de 7.489,39 €. Línia 1 Agent cívic.- Servei d’...
02/11/2022 Subvencions
S'ha obert la convocatòria per sol·licitar la subvenció de llibres de text escolars pel curs 2022-2023. Per tercer any consecutiu, s'ha acordat en Junta de Govern Local atorgar un import de fins al 90 % del cost efectivament pagat per la persona sol·licitant (en cas d'estudis de graus universitaris...
05/10/2022 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 22 de febrer de 2022, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2022; on figuren per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 45.000,00 Euros, els quals aniran íntegrament a sufragar...

Pàgines