Noticies

07/10/2021
Vegeu document relacionat.
28/09/2021
Per màxima urgència es requereix incorporar un/a educador/a i un/a auxiliar per cobrir unes vacants a la llar d'infants Espígol de Vallmoll, amb una incorporació immediata. Educadora: Jornada de tarda de 14:00 a 19:00 hores, amb possibilitat de variació i/o d’ampliació fins a les 22:30 hores...
08/06/2021 Actualitat
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 11. Modificació de l'article 83. Zona industrial (clau 6).
21/05/2021
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 12.
21/05/2021
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 10.
26/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020, per un import d’11...
15/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll per a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics durant l’any 2020, l’import de 2.000 € que aniran destinats a la partida per les despeses de la recollida d’animals abandonats (gossos i gats) del...
22/12/2020 Subvencions
El Departament de Cultura de la Diputació de Tarragona, en la convocatòria de subvenció per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 4.678,68 €. Aquest import anirà destinat a la realització del projecte...
22/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció en el marc del programa de desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) per import de 14.485,50 €. Amb aquest import substituirem part de les actuals làmpades de descàrrega per altres...
22/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció, per import de 4.079,70 €, per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà en la convocatòria 2020. Aquest import l’aplicarem a la realització...

Pàgines