Noticies

03/03/2022 Subvencions
En data 21 de desembre de 2021, la Diputació de Tarragona va acordar concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables per l’any 2021. A l’Ajuntament de Vallmoll se li va atorgar la subvenció sol·licitada pels conceptes i imports següents: - Línia 1.2...
03/03/2022 Subvencions
En data 5 d’octubre de 2021, la Diputació de Tarragona va acordar la concessió de la subvenció sol·licitada per activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per l’any 2021, atorgant a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 7.070 euros. Aquest import es destinarà a les...
08/11/2021 Subvencions
L’Institut Català d’Energia ha concedit la subvenció del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES II) per implantar una infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics de 6.572,30 euros sobre un cost d’implantació inicial de 16.430,76 euros.
04/11/2021 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 23 de març de 2021, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2021; on figura per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 45.000,00 euros, els quals aniran íntegrament a sufragar...
28/10/2021 Subvencions
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 181.832,24 euros dins les línies de subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 per dur a terme les següents actuacions: - Substitució d’una...
18/10/2021 Subvencions
Per segon any consecutiu, la Junta de Govern Local va acordar atorgar un import de fins al 90% del cost efectivament pagat pel sol·licitant en el marc de la subvenció per a l'adquisició de llibres de text i material educatiu per al curs escolar 2021-2022, i fins a 360 € en cas d'estudis de graus...
26/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020, per un import d’11...
15/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll per a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics durant l’any 2020, l’import de 2.000 € que aniran destinats a la partida per les despeses de la recollida d’animals abandonats (gossos i gats) del...
22/12/2020 Subvencions
El Departament de Cultura de la Diputació de Tarragona, en la convocatòria de subvenció per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 4.678,68 €. Aquest import anirà destinat a la realització del projecte...
22/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció en el marc del programa de desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) per import de 14.485,50 €. Amb aquest import substituirem part de les actuals làmpades de descàrrega per altres...

Pàgines