Noticies

26/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020, per un import d’11...
15/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll per a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics durant l’any 2020, l’import de 2.000 € que aniran destinats a la partida per les despeses de la recollida d’animals abandonats (gossos i gats) del...
22/12/2020 Subvencions
El Departament de Cultura de la Diputació de Tarragona, en la convocatòria de subvenció per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 4.678,68 €. Aquest import anirà destinat a la realització del projecte...
22/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció en el marc del programa de desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) per import de 14.485,50 €. Amb aquest import substituirem part de les actuals làmpades de descàrrega per altres...
22/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció, per import de 4.079,70 €, per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà en la convocatòria 2020. Aquest import l’aplicarem a la realització...
22/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció de 2.781,45 € per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, en la convocatòria 2020. Aquest import el destinarem a l’adquisició i instal·lació d’un aparell de...
10/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el programa de subvencions per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans de la convocatòria 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat total de 3.224,80 €. Aquesta subvenció és subdivideix en dos...
10/12/2020 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 27 d’octubre de 2020 ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2020; on figuren per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 45.000,00 Euros, els quals aniran íntegrament a sufragar...
12/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit les subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID-19, en la convocatòria 2020. A l’Ajuntament de Vallmoll se l’ha assignat la quantitat de 16.166,68 € que hem destinat al servei de socorrista a la piscina municipal, l'adquisició d...
19/06/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019, per un import de 7.087,50...

Pàgines