Noticies

13/01/2023 Subvencions
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 6.652,18 € com a compensació econòmica per retribuir càrrecs electes locals per a l’exercici 2022.
02/12/2022 Subvencions
La Diputacio de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Vallmoll per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria de l’any 2022. Amb aquesta subvenció es realitzaran les següents actuacions: Instal·lació d’autoconsum de 13,65kWp sobre la teulada de la llar d’infants “...
02/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, a realitzar durant l’any 2022. Aquesta subvenció ha facilitat realitzar diverses actuacions i activitats que han tingut molta...
02/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la subvenció de salut pública per generar entorns més resilents, segurs i saludables, per l’anualitat de 2022. Línia 1 Piscines.- Servei de socorrisme a la piscina municipal, per import de 7.489,39 €. Línia 1 Agent cívic.- Servei d’...
02/11/2022 Subvencions
S'ha obert la convocatòria per sol·licitar la subvenció de llibres de text escolars pel curs 2022-2023. Per tercer any consecutiu, s'ha acordat en Junta de Govern Local atorgar un import de fins al 90 % del cost efectivament pagat per la persona sol·licitant (en cas d'estudis de graus universitaris...
05/10/2022 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 22 de febrer de 2022, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2022; on figuren per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 45.000,00 Euros, els quals aniran íntegrament a sufragar...
21/09/2022 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 13 de setembre de 2022, ha concedit la subvenció nominativa de 57.000,00 Euros a l’Ajuntament de Vallmoll per dur a terme l’actuació “Enderroc casa entre mitgeres i adequació solar”; amb un cost total elegible de 71.995,00 Euros.
14/07/2022 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 3 de maig de 2022, ha concedit la subvenció nominativa de 40.000,00 Euros a l’Ajuntament de Vallmoll per dur a terme l’actuació “Mur de contenció camí de Valls a Puigpelat”; amb un cost total elegible de 50.307,54 Euros.
14/07/2022 Subvencions
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha resolt la convocatòria de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022. S'ha concedit una subvenció...
23/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria per l’any 2021, per les dues línies següents: Línia 2.- Instal·lacions d’energies renovables. Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum col·...

Pàgines