Gimnàs municipal

L'Ajuntament de Vallmoll ofereix a la població les instal·lacions del Gimnàs municipal, situades a la Ctra. de la Masó, s/n (baixos del Casal de l'Avi), un espai que es pot utilitzar sota la responsabilitat de cadascú.

Per fer-ne ús heu de signar la corresponent autorització, en la qual us comprometeu a utilitzar convenient i respectuosament les instal·lacions, exonereu a l’administració municipal de qualsevol responsabilitat derivada dels fets que es puguin cometre en aquest espai i declareu:

  • Que sou majors d’edat
  • Que esteu empadronats a Vallmoll
  • Que teniu les característiques necessàries (mèdiques, tècniques, físiques i psicològiques) per fer activitat física de forma regular
  • Que coneixeu i accepteu la normativa d’ús de les instal·lacions esportives
  • Que us feu responsables del bon ús de l’espai i del material, de que estigui net i endreçat i de respectar a la resta d’usuaris del mateix

Els joves de 16 a 18 anys disposen d'una autorització específica, la qual han de signar els seus pares o tutors legals.

Els menors de 16 anys només podran accedir a les instal·lacions del gimnàs acompanyats d'un adult (major de 18 anys) i sota la seva supervisió. En cap cas s'hi podran quedar sols.
 
Els impresos els podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament i en els documents associats al peu d'aquesta publicació.

Qualsevol dubte, podeu contactar-nos per Whatsapp al 652 92 10 69.