Noticies

Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria dels processos de selecció de quatre places de l' Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció , composició del tribunal, data de constitució del mateix, així com data de la prova de català. Data publicació: 26/09/2023 Termini per...
El 21 de desembre de 2022 es van publicar al BOPT (CVE 2022-11896) les bases de la convocatòria excepcional del procés d'estabilització de l'Ajuntament de Vallmoll pels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix subjectes a la taxa addicional per a l'estabilització del...
Amb caràcter temporal i de màxima urgència es requereix incorporar una persona amb la categoria d'auxiliar de llar d'infants, grup professional C2, a jornada parcial.
Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de peó especialista d'instal·lacions esportives (exp. 20/2023).
Exp. 782/2021 Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de monitor de menjador i ludoteca. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 24 de gener. Modificades les bases i ampliat el termini de presentació fins el dia 17 de...

Pàgines