Noticies

Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de peó especialista (exp. 453/2024).
Expedient: 279/2024 Procediment: Seleccions de personal i provisions de llocs de treball Assumpte: Contractació de personal de brigada per substitució Per tal de cobrir una baixa laboral de peó especialista de la brigada municipal, atès que la borsa de treball existent està exhaurida, es fa públic...
Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria de dues places d'auxiliar de llar d’infants mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.
Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria de tres places d'educador/a de llar d’infants mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.
Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria d’una plaça de director/a de llar d’infants (codi RLT 02.01.01) mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.
Per tal de cobrir necessitats puntuals del servei de llar d’infants municipal, i atès que les borses de treball existents estan exhaurides, es fa públic que l’Ajuntament de Vallmoll necessita contractar, amb caràcter temporal i urgent, una persona amb la categoria d’auxiliar de llar d’infants, grup...
Anunci resultat provisional fase oposició i mèrits de la borsa de treball d'arquitecte.
Anunci relació definitiva persones admeses i excloses en el procés de selecció de la borsa de treball d'arquitecte.
Anunci llista definitiva persones admeses i excloses en el procés de selecció de llar d'infants.
Nomenaments de personal com a funcionari de carrera de diferents places de l'Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció.

Pàgines