Noticies

03/03/2022 Subvencions
En data 21 de desembre de 2021, la Diputació de Tarragona va acordar concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables per l’any 2021. A l’Ajuntament de Vallmoll se li va atorgar la subvenció sol·licitada pels conceptes i imports següents: - Línia 1.2...
03/03/2022 Subvencions
En data 5 d’octubre de 2021, la Diputació de Tarragona va acordar la concessió de la subvenció sol·licitada per activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per l’any 2021, atorgant a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 7.070 euros. Aquest import es destinarà a les...
Exp. 782/2021 Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de monitor de menjador i ludoteca. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 24 de gener. Modificades les bases i ampliat el termini de presentació fins el dia 17 de...
Decret d'aprovació de la llista provisional de candidats admesos i exclosos al procés selectiu de personal auxiliar administratiu de gestió, grup C2.
Decret d'aprovació de la llista provisional de candidats admesos i exclosos al procés selectiu de personal administratiu de gestió, grup C1.
08/11/2021 Subvencions
L’Institut Català d’Energia ha concedit la subvenció del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES II) per implantar una infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics de 6.572,30 euros sobre un cost d’implantació inicial de 16.430,76 euros.
Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu.
Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de personal administratiu.

Pàgines