Noticies

Decret d'aprovació de la llista provisional de candidats admesos i exclosos al procés selectiu de personal auxiliar administratiu de gestió, grup C2.
Decret d'aprovació de la llista provisional de candidats admesos i exclosos al procés selectiu de personal administratiu de gestió, grup C1.
08/11/2021 Subvencions
L’Institut Català d’Energia ha concedit la subvenció del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES II) per implantar una infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics de 6.572,30 euros sobre un cost d’implantació inicial de 16.430,76 euros.
Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu.
Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de personal administratiu.
04/11/2021 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 23 de març de 2021, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2021; on figura per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 45.000,00 euros, els quals aniran íntegrament a sufragar...
28/10/2021 Subvencions
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 181.832,24 euros dins les línies de subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 per dur a terme les següents actuacions: - Substitució d’una...
Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de personal de neteja.
Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de peó especialista.

Pàgines