Noticies

28/08/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció nominativa per Enderroc casa entre mitgeres i adequació solar l’any 2022. L’import concedit és de 57.000 €. Amb aquesta actuació s’ha eliminat el risc de despreniment sobre via pública, dotant de més visibilitat l’accés...
11/08/2023 Esports
En breu comença una nova temporada de l’Escola de futbol. La previsió és crear 16 grups de les diferents categories, amb jugadors i jugadores dels 3 als 18 anys, i un equip humà de 20 persones, entre coordinador, entrenadors i entrenadores, ajudants i ajudantes. Els entrenaments començaran el dia 4...
06/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, en la convocatòria de l'any 2022. Amb aquesta subvenció s'han realitzat les següents actuacions: Dotació d'equipaments digitals, amb un...
El 21 de desembre de 2022 es van publicar al BOPT (CVE 2022-11896) les bases de la convocatòria excepcional del procés d'estabilització de l'Ajuntament de Vallmoll pels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix subjectes a la taxa addicional per a l'estabilització del...
20/06/2023 Actualitat
El dia 22 de juny, a les 12.00 hores, a les oficines municipals, es farà el sorteig dels membres de les meses electorals (titulars i suplents) per les properes eleccions a Corts Generals a celebrar el dia 23 de juliol. El sorteig es fa mitjançant la plataforma IDA_Celec. Recordeu que, si sortiu...
07/06/2023
Convocatòria d'eleccions Diumenge dia 23 de juliol se celebraran les Eleccions a Corts Generals 2023. Hi poden participar tots els ciutadans i ciutadanes espanyols, majors de 18 anys el dia de les votacions, que estiguin inscrits en el cens electoral (tant residents a Espanya com a l'estranger)...
Projecte bàsic i d'execució de l'adequació de l'accés a la zona verda adjacent a la muralla del castell de Vallmoll, fase 1
Amb caràcter temporal i de màxima urgència es requereix incorporar una persona amb la categoria d'auxiliar de llar d'infants, grup professional C2, a jornada parcial.
04/04/2023 Actualitat
Convocatòria d'eleccions Diumenge dia 28 de maig se celebraran les Eleccions Municipals 2023. Hi poden participar tots els ciutadans i ciutadanes espanyols, majors de 18 anys el dia de les votacions, que estiguin inscrits en el cens electoral (tant residents a Espanya com a l'estranger), així com...

Pàgines