Noticies

06/09/2022
Un any més us oferim classes d’anglès per a escolars i joves de P4 a 6è, ESO i batxillerat . Aquestes seran de dues hores setmanals (una pel grup de P4-P5), iniciant-se el dia 3 d’octubre i finalitzant el 2 de juny, amb possibilitat de preparació per a exàmens oficials. El preu mensual és de 20 € (...
28/08/2022
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció nominativa per Enderroc casa entre mitgeres i adequació solar l’any 2022. L’import concedit és de 57.000 €. Amb aquesta actuació s’ha eliminat el risc de despreniment sobre via pública, dotant de més visibilitat l’accés...
25/08/2022
Projecte bàsic i executiu de l'enderroc d'una casa unifamiliar entre mitgeres i adequació de solar i mitgeres resultants.
14/07/2022 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 3 de maig de 2022, ha concedit la subvenció nominativa de 40.000,00 Euros a l’Ajuntament de Vallmoll per dur a terme l’actuació “Mur de contenció camí de Valls a Puigpelat”; amb un cost total elegible de 50.307,54 Euros.
14/07/2022 Subvencions
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha resolt la convocatòria de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022. S'ha concedit una subvenció...
23/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria per l’any 2021, per les dues línies següents: Línia 2.- Instal·lacions d’energies renovables. Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum col·...
23/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria per l’any 2021, per les dues línies següents: Línia 2.- Instal·lacions d’energies renovables. Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum col·...
23/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria per l’any 2021, per les dues línies següents: Línia 2.- Instal·lacions d’energies renovables. Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum col·...
03/03/2022 Subvencions
En data 21 de desembre de 2021, la Diputació de Tarragona va acordar concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables per l’any 2021. A l’Ajuntament de Vallmoll se li va atorgar la subvenció sol·licitada pels conceptes i imports següents: - Línia 1.2...

Pàgines