Nomenaments de personal funcionari de l'Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció

Nomenaments de personal funcionari de l'Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció

Nomenaments de personal com a funcionari de carrera de diferents places de l'Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció.