Noticies

Projecte bàsic i d'execució de l'adequació de l'accés a la zona verda adjacent a la muralla del castell de Vallmoll, fase 1
Aprovació inicial acordada en Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2023.
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 11. Modificació de l'article 83. Zona industrial (clau 6).
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 12.
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 10.