Revisió de preus projecte de connexió de 2 carrers

Revisió de preus projecte de connexió de 2 carrers

En Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2024 es va aprovar la revisió de preus del Projecte d'urbanització per a la connexió de dos carrers a Vallmoll.