Projecte de reurbanització dels carrers del nucli antic, fase V

Projecte de reurbanització dels carrers del nucli antic, fase V

En Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2024 es va aprovar inicialment el Projecte de reurbanització dels carrers del nuci antic de Vallmoll, fase V.

En els documents associats hi trobareu el projecte i l'estudi bàsic de seguretat i salut.