Noticies

Amb caràcter temporal i de màxima urgència es requereix incorporar una persona amb la categoria d'auxiliar de llar d'infants, grup professional C2, a jornada parcial.
04/04/2023 Actualitat
Convocatòria d'eleccions Diumenge dia 28 de maig se celebraran les Eleccions Municipals 2023. Hi poden participar tots els ciutadans i ciutadanes espanyols, majors de 18 anys el dia de les votacions, que estiguin inscrits en el cens electoral (tant residents a Espanya com a l'estranger), així com...
Aprovació inicial acordada en Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2023.
Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de peó especialista d'instal·lacions esportives (exp. 20/2023).
13/01/2023 Subvencions
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 6.652,18 € com a compensació econòmica per retribuir càrrecs electes locals per a l’exercici 2022.
02/12/2022 Subvencions
La Diputacio de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Vallmoll per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria de l’any 2022. Amb aquesta subvenció es realitzaran les següents actuacions: Instal·lació d’autoconsum de 13,65 kWp sobre la teulada de la llar d’infants...
02/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, a realitzar durant l’any 2022. Aquesta subvenció ha facilitat realitzar diverses actuacions i activitats que han tingut molta...
02/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la subvenció de salut pública per generar entorns més resilents, segurs i saludables, per l’anualitat de 2022. Línia 1 Piscines.- Servei de socorrisme a la piscina municipal, per import de 7.489,39 €. Línia 1 Agent cívic.- Servei d’...

Pàgines