Noticies

18/10/2021 Subvencions
Per segon any consecutiu, la Junta de Govern Local va acordar atorgar un import de fins al 90% del cost efectivament pagat pel sol·licitant en el marc de la subvenció per a l'adquisició de llibres de text i material educatiu per al curs escolar 2021-2022, i fins a 360 € en cas d'estudis de graus...
Per màxima urgència es requereix incorporar un/a educador/a i un/a auxiliar per cobrir unes vacants a la llar d'infants Espígol de Vallmoll, amb incorporació immediata. Educadora: Jornada de tarda de 14:00 a 19:00 hores, amb possibilitat de variació i/o d’ampliació fins a les 22:30 hores. Auxiliar...
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 11. Modificació de l'article 83. Zona industrial (clau 6).
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 12.
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 10.
26/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020, per un import d’11...
15/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll per a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics durant l’any 2020, l’import de 2.000 € que aniran destinats a la partida per les despeses de la recollida d’animals abandonats (gossos i gats) del...
22/12/2020 Subvencions
El Departament de Cultura de la Diputació de Tarragona, en la convocatòria de subvenció per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 4.678,68 €. Aquest import anirà destinat a la realització del projecte...
22/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció en el marc del programa de desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) per import de 14.485,50 €. Amb aquest import substituirem part de les actuals làmpades de descàrrega per altres...

Pàgines