Noticies

23/11/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el seu programa d’ajuts per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, ha atorgat a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 4.740,10 €...
23/11/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el seu programa d’ajuts per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, ha atorgat a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per import de 5.055,60 €, que destinem a les analítiques que estableix la...
23/11/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la seva línia d’ajuts per a programes i activitats culturals, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 4.630,09 €, que aplicarem a les despeses de diversos actes culturals i festes que s’han desenvolupat durant l’any 2018.
20/09/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) de l’any 2017, ens va concedir l’import de 12.828,96 €. L’Ajuntament ha modernitzat...
20/12/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la línia de subvencions excepcions de l'any 2016 del Servei d'Assistències Municipal, va atorgar una subvenció per import de 4.650,88 € per l'obra d'ampliació i enjardinament de la parada de l'autobús, de 61,90 m2, al carrer Coronel Oller. El projecte d'aquesta obra té...
20/12/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari de Suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2016-2017, per un import d'11.375 € per la llar d'infants El Niu, i de 14.875 € per la llar...
13/12/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el programa de subvencions de projectes i activitats culturals de caràcter singular i extraordinari de l'any 2017, va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll l'import de 2.889,35 €. L’ajuntament ha realitzat una primera fase de la Museització del Castell de Vallmoll,...

Pàgines