EXPOSICIÓ PÚBLICA: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 10

21/05/2021

EXPOSICIÓ PÚBLICA: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 10

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 10.