EXPOSICIÓ PÚBLICA: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 12

21/05/2021

EXPOSICIÓ PÚBLICA: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 12

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 12.