EXPOSICIÓ PÚBLICA: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 11

08/06/2021 Actualitat

EXPOSICIÓ PÚBLICA: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 11

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 11. Modificació de l'article 83. Zona industrial (clau 6).