Noticies

08/06/2021 Actualitat
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 11. Modificació de l'article 83. Zona industrial (clau 6).