Noticies

14/07/2022 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 3 de maig de 2022, ha concedit la subvenció nominativa de 40.000,00 Euros a l’Ajuntament de Vallmoll per dur a terme l’actuació “Mur de contenció camí de Valls a Puigpelat”; amb un cost total elegible de 50.307,54 Euros.
14/07/2022 Subvencions
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha resolt la convocatòria de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022. S'ha concedit una subvenció...
23/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria per l’any 2021, per les dues línies següents: Línia 2.- Instal·lacions d’energies renovables. Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum col·...
23/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria per l’any 2021, per les dues línies següents: Línia 2.- Instal·lacions d’energies renovables. Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum col·...
23/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria per l’any 2021, per les dues línies següents: Línia 2.- Instal·lacions d’energies renovables. Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum col·...
03/03/2022 Subvencions
En data 21 de desembre de 2021, la Diputació de Tarragona va acordar concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables per l’any 2021. A l’Ajuntament de Vallmoll se li va atorgar la subvenció sol·licitada pels conceptes i imports següents: - Línia 1.2...
03/03/2022 Subvencions
En data 5 d’octubre de 2021, la Diputació de Tarragona va acordar la concessió de la subvenció sol·licitada per activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per l’any 2021, atorgant a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 7.070 euros. Aquest import es destinarà a les...
Exp. 782/2021 Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de monitor de menjador i ludoteca. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 24 de gener. Modificades les bases i ampliat el termini de presentació fins el dia 17 de...

Pàgines