Noticies

17/01/2019 Subvencions
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 6.652,18 € com a compensació econòmica per retribuir càrrecs electes locals per a l’exercici 2018.
16/01/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ens ha concedit 42 euros en concepte de subvenció per interessos de préstecs, convocatòria 2018.
16/01/2019 Subvencions
En el programa d’inversions per l’arranjament de camins municipals del Consell Comarcal de l’Alt Camp associades al Pla d’assistència i cooperació municipal de la Diputació de Tarragona per l’anualitat 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 4.833,33 €. Amb aquest ajut hem...
10/12/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari de Suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2017-2018, per un import de 9.187,50 € per la llar d'infants El Niu, i de 16.537,50 € per...
10/12/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció de 44.936,67 euros dins del programa de despeses corrents del “Pla d’Acció Municipal”, anualitat 2018.
23/11/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el programa d’actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany, va atorgar a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per import de 6.340 € per la contractació del servei de socorrisme a la piscina municipal per aquest any 2018.
23/11/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el programa per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, ha atorgat una subvenció per import de 2.701,8 0€ per adquirir material clínic pel Consultori Mèdic de Vallmoll.
23/11/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el seu programa d’ajuts per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, ha atorgat a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 4.740,10 €...
23/11/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el seu programa d’ajuts per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, ha atorgat a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per import de 5.055,60 €, que destinem a les analítiques que estableix la...
23/11/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la seva línia d’ajuts per a programes i activitats culturals, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 4.630,09 €, que aplicarem a les despeses de diversos actes culturals i festes que s’han desenvolupat durant l’any 2018.

Pàgines