Noticies

Anunci relació definitiva persones admeses i excloses en el procés de selecció de la borsa de treball d'arquitecte.
Anunci llista definitiva persones admeses i excloses en el procés de selecció de llar d'infants.
Projecte de restauració de la façana de l'Ajuntament de Vallmoll. Termini d'informació pública: 30 dies, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al BOP i al DOGC.
17/11/2023
Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria dels processos de selecció de sis places de l' Àrea de Serveis d'Atenció a la Ciutadana / Llar d'infants , composició del tribunal i data de constitució del mateix. Data publicació: 17/11/2023 Termini per formular al·legacions: 10...
Nomenaments de personal com a funcionari de carrera de diferents places de l'Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció.
16/11/2023 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 14 de febrer de 2023, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2023; on figura per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 90.000,00 euros sobre un pressupost elegible de 130.668,92...
16/11/2023 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 22 de febrer de 2022, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2022; on figura per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 170.000,00 euros sobre un pressupost elegible de 219.432,...
16/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en la convocatòria 2023. Amb aquesta actuació realitzarem la instal·lació fotovoltaica per autoconsum del Centre Cultural i Social. La subvenció concedida ascendeix a la...
Nomenaments de personal com a funcionari de carrera de diferents places de l'Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció.
15/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona concedeix subvencions als ajuntaments per a la contractació d'actuacions o activitats incloses al catàleg per a Programacions Culturals dels ens locals, per tal de contribuir a la celebració d’activitats culturals i artístiques en els municipis de la demarcació. Per aquest...

Pàgines