Noticies

Relació de persones aprovades i proposta de nomenament del Tribunal qualificador de la convocatòria d’una plaça d’administratiu/iva de gestió de RH i Comunicació (01.01.05.02), en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal
Relació de persones aprovades i proposta de nomenament del Tribunal qualificador de la convocatòria d’una plaça d’administratiu/iva de gestió de Secretaria (01.01.03.02), en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal
Relació de persones aprovades i proposta de nomenament del Tribunal qualificador de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’Hisenda (01.02.03.02), en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal. S'ha observat un error en l'anunci publicat quant a la identificació de la...
Relació de persones aprovades i proposta de nomenament del Tribunal qualificador de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a superior d’Administració General (01.01.02), en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal
25/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció pel foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023. L’import concedit és de 2.392,48 €. L’Ajuntament ha adquirit imants, cubells de recollida selectiva i ha fet una campanya de conscienciació mitjançant...
24/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per a l’exercici 2023. L’import concedit és de 8.839 €. Amb aquesta subvenció hem dut a terme les actuacions de desinfecció,...
24/10/2023 Esports
Us informem que s’han completat les tasques de neteja i manteniment, i a partir de demà tindreu el gimnàs municipal a la vostra disposició. Per tal de garantir el bon ús de les instal·lacions i actualitzar els usuaris, en cas de voler mantenir el vostre accés caldrà que ens envieu un missatge...
23/10/2023 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 22 de febrer de 2022, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2022. S'ha assignat a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 71.083,00 euros, sobre un pressupost elegible de 132.806,...
23/10/2023 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 14 de febrer de 2023, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2023. S'ha assignat a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 45.000,00 euros, els quals s'aplicaran íntegrament per...
10/10/2023 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 26 de setembre de 2023, ha concedit les subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics (tipus B) i altres situacions excepcionals 2023; on figura per a l’Ajuntament de Vallmoll la...

Pàgines