Noticies

20/09/2018 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) de l’any 2017, ens va concedir l’import de 12.828,96 €. L’Ajuntament ha modernitzat...
20/12/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la línia de subvencions excepcions de l'any 2016 del Servei d'Assistències Municipal, va atorgar una subvenció per import de 4.650,88 € per l'obra d'ampliació i enjardinament de la parada de l'autobús, de 61,90 m2, al carrer Coronel Oller. El projecte d'aquesta obra té...
20/12/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari de Suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2016-2017, per un import d'11.375 € per la llar d'infants El Niu, i de 14.875 € per la llar...
13/12/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el programa de subvencions de projectes i activitats culturals de caràcter singular i extraordinari de l'any 2017, va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll l'import de 2.889,35 €. L’ajuntament ha realitzat una primera fase de la Museització del Castell de Vallmoll,...

Pàgines