Anunci llistat provisional persones admeses i excloses convocatòries de personal de llar d'infants

17/11/2023

Anunci llistat provisional persones admeses i excloses convocatòries de personal de llar d'infants

Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria dels processos de selecció de sis places de l'Àrea de Serveis d'Atenció a la Ciutadana / Llar d'infants, composició del tribunal i data de constitució del mateix.

Data publicació: 17/11/2023
Termini per formular al·legacions: 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació