SUBVENCIONS 2023: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

16/11/2023 Subvencions

SUBVENCIONS 2023: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 14 de febrer de 2023, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2023; on figura per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 90.000,00 euros sobre un pressupost elegible de 130.668,92 euros inclòs en l’actuació “ Projecte d’urbanització per la connexió de 2 carrers a Vallmoll”.

Aquesta obra compta amb el cofinançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.