SUBVENCIONS 2022: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

16/11/2023 Subvencions

SUBVENCIONS 2022: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 22 de febrer de 2022, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2022; on figura per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 170.000,00 euros sobre un pressupost elegible de 219.432,13 euros inclòs en l’actuació “ Projecte bàsic Espai d’amistat i retrobament familiar”. Aquesta obra va ser licitada l’exercici 2022 i una segona vegada amb preus revisats a l’exercici 2023 en què s’ha adjudicat. Es preveu la seva finalització el primer semestre de 2024.