Exposició pública projecte de restauració de la façana de l'Ajuntament de Vallmoll

Exposició pública projecte de restauració de la façana de l'Ajuntament de Vallmoll

Projecte de restauració de la façana de l'Ajuntament de Vallmoll.

Termini d'informació pública: 30 dies, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al BOP i al DOGC.