Relació de persones aprovades i proposta de contractació laboral d'una plaça de director/a de llar d'infants

Relació de persones aprovades i proposta de contractació laboral d'una plaça de director/a de llar d'infants

Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria d’una plaça de director/a de llar d’infants (codi RLT 02.01.01) mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.