Oferta de treball: auxiliar llar d'infants

Oferta de treball: auxiliar llar d'infants

Per tal de cobrir necessitats puntuals del servei de llar d’infants municipal, i atès que les borses de treball existents estan exhaurides, es fa públic que l’Ajuntament de Vallmoll necessita contractar, amb caràcter temporal i urgent, una persona amb la categoria d’auxiliar de llar d’infants, grup professional C2, a jornada completa, del 16 al 29 de febrer de 2024.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent al Registre general de l’Ajuntament de Vallmoll, de manera presencial o telemàtica (apartat de Tràmits de la Seu Electrònica), fins al dia 13 de febrer, adjuntant la següent documentació:

  • DNI o NIE
  • Currículum vitae
  • Títols acadèmics, certificacions i altres documents acreditatius de formació
  • Certificat del nivell C1 de català i, en el seu cas, del castellà
  • Certificat de no haver estat condemnat/da per delictes sexuals
  • Informe de vida laboral