SUBVENCIONS 2019: CONTROL I MILLORA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

21/10/2019 Subvencions

SUBVENCIONS 2019: CONTROL I MILLORA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà per l’any 2019.

L’ import concedit és de 5.146,20 €, que aniran destinats a satisfer les despeses originades per la realització de les analítiques d’aigua segons el RD 140/2003, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, les despeses originades per la neteja dels dipòsits d’aigua municipals i el lloguer i compra de blocs d’hidrògen de la planta potabilitzadora.