SUBVENCIONS 2022: NOMINATIVA

28/08/2022

SUBVENCIONS 2022: NOMINATIVA

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció nominativa per Enderroc casa entre mitgeres i adequació solar l’any 2022.

L’import concedit és de 57.000 €.

Amb aquesta actuació s’ha eliminat el risc de despreniment sobre via pública, dotant de més visibilitat l’accés rodat per part del carrer Camí del Molí en la seva entrada al Portal de la Creu així com de més seguretat pels vianants. La realització dels treballs es corresponen amb el projecte redactat per l’arquitecta Anna Ollé Simó; “Enderroc de casa unifamiliar entre mitgeres i adequació de solar i mitgeres resultants”.