Noticies

Anunci llista definitiva persones admeses i excloses en el procés de selecció de llar d'infants.
Nomenaments de personal com a funcionari de carrera de diferents places de l'Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció.
Nomenaments de personal com a funcionari de carrera de diferents places de l'Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció.
Relació de persones aprovades i proposta de nomenament del Tribunal qualificador de la convocatòria d’una plaça d’administratiu/iva de gestió de RH i Comunicació (01.01.05.02), en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal
Relació de persones aprovades i proposta de nomenament del Tribunal qualificador de la convocatòria d’una plaça d’administratiu/iva de gestió de Secretaria (01.01.03.02), en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal
Relació de persones aprovades i proposta de nomenament del Tribunal qualificador de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’Hisenda (01.02.03.02), en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal. S'ha observat un error en l'anunci publicat quant a la identificació de la...
Relació de persones aprovades i proposta de nomenament del Tribunal qualificador de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a superior d’Administració General (01.01.02), en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal
Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria dels processos de selecció de quatre places de l' Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció , composició del tribunal, data de constitució del mateix, així com data de la prova de català. Data publicació: 26/09/2023 Termini per...
El 21 de desembre de 2022 es van publicar al BOPT (CVE 2022-11896) les bases de la convocatòria excepcional del procés d'estabilització de l'Ajuntament de Vallmoll pels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix subjectes a la taxa addicional per a l'estabilització del...
Amb caràcter temporal i de màxima urgència es requereix incorporar una persona amb la categoria d'auxiliar de llar d'infants, grup professional C2, a jornada parcial.

Pàgines