Ainhoa Carbonell Allué

Francisca Ainhoa Carbonell Allué

PSC-CP

Regidora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea de Serveis Socials, Cultura, Joventut i Activitats Lúdiques