Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Àrea d'Hisenda, Urbanisme i Activitats

  • F. Carles Fabà Jordà, 1r. tinent d'alcalde

Àrea d'Indústria, Joventut, Esports i Obres

  • Marc Cusidó Ortiz, 2n. tinent d'alcalde

Àrea de Comunicació, Benestar Social, Sanitat i  Medi Ambient

  • Magda Huerga Lobato

Àrea de Cultura i Activitats Lúdiques

  • Ainhoa Carbonell Allué

Àrea d'Ensenyament i Formació i Espais públics infantils

  • Francesc X. Plana Eguiluz, portaveu