Comissions de seguiment

Les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Trobareu les actes de la Comissió de Seguiment allotjades al Portal de la Transparència. Cliqueu al següen enllaç per accedir-hi:

  

Actes de Comissions Informatives de Seguiment