Marc Cusidó Ortiz

Marc Cusidó Ortiz

PSC-CP

Regidor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea d'Esports i Indústria