CONVOCATÒRIA I BASES BORSA DE TREBALL MONITOR DE MENJADOR I LUDOTECA

CONVOCATÒRIA I BASES BORSA DE TREBALL MONITOR DE MENJADOR I LUDOTECA

Exp. 782/2021

Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de monitor de menjador i ludoteca.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 24 de gener.