EXP. 711 - LLISTA PROVISIONAL CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS BORSA PERSONAL ADMINISTRATIU

EXP. 711 - LLISTA PROVISIONAL CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS BORSA PERSONAL ADMINISTRATIU

Decret d'aprovació de la llista provisional de candidats admesos i exclosos al procés selectiu de personal administratiu de gestió, grup C1.

 

Documents associats: