EXP. 712 - LLISTA PROVISIONAL CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS BORSA PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU

EXP. 712 - LLISTA PROVISIONAL CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS BORSA PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU

Decret d'aprovació de la llista provisional de candidats admesos i exclosos al procés selectiu de personal auxiliar administratiu de gestió, grup C2.

Documents associats: