SUBVENCIÓ PUOSC 2020-2024

28/10/2021 Subvencions

SUBVENCIÓ PUOSC 2020-2024

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 181.832,24 euros dins les línies de subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 per dur a terme les següents actuacions:

- Substitució d’una part de les làmpades i llumeneres convencionals de l’enllumenat públic del nucli urbà i la urbanització Vallmoll Paradís per led.

- Reurbanització dels carrers del nucli antic, 5a fase.

- Urbanització per a la connexió de dos carrers.