SUBVENCIONS 2017: PEXI

20/09/2018 Subvencions

SUBVENCIONS 2017: PEXI

La Diputació de Tarragona, en el programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) de l’any 2017, ens va concedir l’import de 12.828,96 €.

L’Ajuntament ha modernitzat els equipaments informàtics de l’àrea tècnica d’urbanisme i de secretaria a més d'adequar la xarxa de telecomunicació de les dependències municipals, consistent en modificació del cablejat, del rack i armari on ubicar el servidor.