SUBVENCIONS 2018: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

02/05/2019 Subvencions

SUBVENCIONS 2018: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

La Diputació de Tarragona en data 25 de maig de 2018 va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018, per import de 88.840,68 €, per la realització del projecte de “Reurbanització dels carrers del nucli antic de Vallmoll (4a Fase)”, afectant els carrers Sant Sebastià, Barceloneta i Nord.

L’import total de l’actuació ascendeix a la quantitat de 95.368,91 €.

El termini d’execució de les obres s’estima en seixanta dies.

Les obres es van iniciar el dia 23 d’abril, amb la demolició del paviment del carrer del Nord.