SUBVENCIONS 2019: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

21/06/2019 Subvencions

SUBVENCIONS 2019: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 11 de gener de 2019, de convocatòria de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 57.575 €, els quals 41.896,65 € aniran íntegrament a sufragar despeses corrents i la quantitat de 15.678,35 € per les despeses del subministrament elèctric i adequació de les instal·lacions elèctriques dels equipaments esportius (pista de pàdel, camp de futbol i piscina municipal).

El cost total de l’actuació subvencionada ascendeix a la quantitat de 16.508,53 €. Es preveu l’inici de les actuacions a començament del mes de juliol i la seva finalització en un mes aproximadament.