2019

Títol Calendari Resum Etiquetes
SUBVENCIONS 2019: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 21/06/2019 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 11 de gener de 2019, de convocatòria de subvencions del Pla d’Acció... Subvencions; PAM, 2019