SUBVENCIONS 2019: PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA

21/10/2019 Subvencions

SUBVENCIONS 2019: PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública derivats de les plagues urbanes, gestió dels gossos i gats abandonats, en la convocatòria 2019, per import de 5.136,80 €.

Aquesta quantitat serà aplicada a les despeses pel servei de recollida d’animals abandonats que tenim subscrit mitjançant conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp, i per la realització d’accions pel control de coloms, els serveis de desinfecció, desinsectació i desratització que portem a terme de forma periòdica durant tot l’any mitjançant contracte amb una empresa especialitzada.