SUBVENCIONS 2020: ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES

10/12/2020 Subvencions

SUBVENCIONS 2020: ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES

La Diputació de Tarragona, en el programa de subvencions per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans de la convocatòria 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat total de 3.224,80 €.

Aquesta subvenció és subdivideix en dos tipus d’actuacions:

Tipus 1.- Actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals –espècies plaga en zones urbanes que afecten a la salut pública.

L’Ajuntament de Vallmoll ha realitzat actuacions pel control de les paneroles en el clavegueram de tota la població, control de la processionària del pi i la desinfecció, desinsectació i desratització.

El total atorgat per aquestes actuacions tipus 1 és de 2.610,55 €.

Tipus 2.- Actuacions destinades a la reducció de la població de la mosca negra.

L’Ajuntament de Vallmoll ha realitzat l’actuació pel control de la mosca negra, mosquit tigre i mosquits.

El total atorgat per aquesta actuació tipus 2 és de 614,25 €.