SUBVENCIONS 2020: PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL

10/12/2020 Subvencions

SUBVENCIONS 2020: PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 27 d’octubre de 2020 ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2020; on figuren per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 45.000,00 Euros, els quals aniran íntegrament a sufragar despeses corrents com enllumenat públic, material d’oficina, combustibles i carburants entre d’altres.

Aquesta anualitat forma part del Pla d’Acció Municipal (PAM) del quadrienni 2020-2023.